VRAAGBAAK

Je kunt met al je vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien bij ons terecht. Om contact op te nemen kun je bellen, mailen en whatsappen. Zodra de vraag of zorg duidelijk is schakelen wij met ons zorgnetwerk. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord op je vraag of indien nodig maken we een afspraak met een professional.

Psychologen Kind en Jeugd

Als verwijzer kunt u een kind en de ouders/verzorgers rechtstreeks aanmelden bij de POH-Jeugd van het CJG. Dit kan via ZorgDomein, telefonisch of per beveiligde e-mail. Jongeren en ouders/verzorgers kunnen ook zelf, rechtstreeks contact met ons opnemen. Na een aanmelding gaan we als volgt te werk:

Stap 1

Na aanmelding streven we ernaar om binnen twee weken een intakegesprek te houden. Daarbij zijn het kind/jongere, ouders/verzorgers en onze POH-Jeugd aanwezig. Vanaf 16 jaar mogen jongeren ook alleen komen, ze hebben dan geen toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Wij analyseren de klachten en het onderliggende probleem vaak aan de hand van het dialoogmodel. Daar waar nodig zetten we screeningsdiagnostiek in. Diagnosestelling behoort niet tot de taken van de POH-Jeugd.

Stap 2

De POH-Jeugd van het CJG stelt in overleg met de cliënt een begeleidingsplan op. Op hoofdlijnen zijn er drie mogelijkheden:

  1. Bij lichte, enkelvoudige psychosociale problematiek begeleidt de psycholoog zelf of verwijst door naar een andere discipline binnen het voorliggend veld, zoals pedagogisch werk.
  2. Bij (niet-complexe) multi-problem cases begeleidt de psycholoog samen met andere collega-professionals uit het voorliggend veld, zoals een (school)maatschappelijk werker of een pedagogisch medewerker.
  3. Bij zwaardere problematiek vindt, indien nodig, verwijzing plaats naar niet vrij-toegankelijke GGZ. Dit gebeurt via de huisarts, jeugdarts of het team jeugd. Wij zorgen voor een goede overdracht.

De POH-Jeugd informeert – met toestemming van de betrokkenen – ouders/verzorgers én verwijzers over de inhoud van het begeleidingsplan.

Stap 3

De begeleiding door de POH-Jeugd kan bestaan uit psycho-educatie, kortdurende interventies (gebaseerd op o.a. cognitieve gedragstherapie, exposure, COMET of oplossingsgerichte therapie), motiverende gespreksvoering, ondersteuning bij zelfmanagement en terugvalpreventie. De begeleiding bestaat gemiddeld uit vijf gesprekken. Deze vinden plaats in de huisartsenpraktijk of op een van de locaties van het CJG. De POH-Jeugd ontvangt supervisie van een GZ-psycholoog. Er vindt een nauwe afstemming plaats tussen de POH-Jeugd en collega-professionals zoals schoolmaatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers en medewerkers van de gemeentelijke teams jeugd.

Stap 4

Mits we toestemming hebben van betrokkenen, informeren we u als verwijzer na de intake en na afloop van de behandeling over het resultaat en een eventueel vervolg.

Opgroeienin046.nl

Het team van Opgroeienin046 bestaat uit jeugd & gezinswerkers en een online marketeer. Zij verkennen wekelijks de actuele opvoed- en opgroeithema’s in de Westelijke Mijnstreek. Vervolgens leggen zij verbindingen met professionals in de regio en interviewen hen over een actueel maatschappelijk thema. Dit resulteert in een artikel of een video. Deze items worden geplaats op www.opgroeienin046.nl en de social media kanalen: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn en Twitter.