Wat doen wij?

De werkzaamheden van het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek
zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

  1. De vraagbaak
  2. De psychologen kind en jeugd
  3. Het informatie- en adviesplatform Opgroeienin046.nl

De vraagbaak, geen vraag is té gek

Je kunt met alle vragen over opvoeden, opgroeien en mentale gezondheid bij ons terecht. Geen vraag is té gek. Onze pedagogen, psychologen kind en jeugd en andere deskundigen staan voor je klaar en geven je kosteloos en vrijblijvend advies op tal van thema’s. Daarnaast werken wij binnen de Westelijke Mijnstreek intensief samen met andere deskundigen op het gebied van opvoeden, opgroeien en gezondheid. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg 0-18 jaar (GGDZL), huisartsen, schoolmaatschappelijk werkers, jeugd- en gezinswerkers (Partners in Welzijn), leefstijlcoaches (Ecsplore), medewerkers uit de kinderopvang (MIK en Spelenderwijs) Team Jeugd en vele anderen. Dankzij deze samenwerking zorgen we altijd voor een zorgvuldige overdracht naar de juiste zorgverlener. Heb je een vraag? Bel ons op 046-8506910 of mail ons via info@cjg-wm.nl

De psychologen kind en jeugd

De psychologen en orthopedagoog van het CJG helpen kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen en mentale gezondheid. Want opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Dat zal elke ouder beamen. Maar wanneer gevoelens of gedrag van een kind of jongere problematisch worden, is het verstandig om hulp te zoeken. Vaak gaan achter een bepaald gedrag dieperliggende oorzaken schuil. Bijvoorbeeld angst, een vervelende ervaring in het verleden of onzekerheid. Een psycholoog of orthopedagoog van het CJG helpt kinderen, jongeren en ouders om de oorzaak te achterhalen. En leert jou of jullie hiermee om te gaan. Met (online) gesprekken, oefeningen en praktische tips zorgen we ervoor dat je grip op de situatie krijgt, dat gedrag verandert en dat jij je uiteindelijk weer beter voelt. Indien nodig werken we samen met collega-professionals en proberen we altijd de inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Klik hier om onze werkmethode te lezen.

Elke psycholoog heeft een gemeente als werkgebied. Ons team bestaat uit 11 bevlogen professionals. Laagdrempelig, persoonlijk, enthousiast, verbindend en daadkrachtig zijn de kernwaarden die ons team verbinden. Klik hier om het team psychologen kind en jeugd van het CJG Westelijke Mijnstreek te ontmoeten.

Het informatie- en adviesplatform Opgroeienin046.nl

Opgroeienin046.nl is het online platform waar (aanstaande) ouders, verzorgers, professionals en jongeren actuele digitale informatie aangereikt krijgen over opvoed- en opgroeithema’s in de rubrieken: kinderwens, zwanger, baby, peuter, schoolkind en jongeren.

Het digitale platform is een initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek, dat in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaelen is gelanceerd.

Door de samenwerking met interne partners zoals Partners in Welzijn, Spelenderwijs, MIK kinderopvang, Ecsplore en externe partners word je door het team van Opgroeienin046.nl over tal van thema’s rondom opvoeden en opgroeien geïnformeerd. Er worden artikelen geschreven, video’s geproduceerd en events gedeeld in een agenda overzicht op www.opgroeienin046.nl. Daarnaast kun je dit ook volgen op de social media kanalen: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn en Twitter.