Toegankelijkheidsverklaring

Het Centrum voor Jeugd en Gezin streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van onze website.