VRAAGBAAK

Om contact op te nemen kun je ons bellen, mailen en whatsappen. Zodra de vraag of zorg duidelijk is, pakken wij dit zelf op of schakelen wij met ons zorgnetwerk. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord op je vraag of we maken indien gewenst een afspraak.

Psychologen Kind & Jeugd

Stap 1

Er vindt een kennismakingsgesprek (intake) plaats tussen jou, jouw ouders/verzorgers en de psycholoog. Vanaf 16 jaar mag je ook alleen komen, je hebt dan geen toestemming van je ouders/verzorgers nodig. Het doel van dit gesprek is om de vraag helder te krijgen. Wat zijn de klachten? Wat is het onderliggende probleem? Dit gesprek kan zowel online via videobellen als op een van onze locaties plaatsvinden.

Stap 2

De psycholoog stelt een begeleidingsplan op. Hierin staat hoe het vervolgtraject eruitziet. Dit begeleidingsplan wordt als je onder de 16 jaar bent altijd met je ouders/verzorgers besproken. Samen wordt er een beslissing genomen over het verdere traject. Dit kan zijn:

  1. Begeleiding door de psycholoog zelf, soms samen met andere professionals. Denk bijvoorbeeld aan een (school)maatschappelijk werker, pedagogisch werker, een diëtist maar ook een docent op school.
  2. Doorverwijzing naar een andere organisatie, bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit gebeurt altijd in overleg met de huisarts, team jeugd of de jeugdarts. Wij zorgen voor een goede overdracht.

Stap 3

De begeleiding door de psycholoog bestaat uit gemiddeld 5 gesprekken met jou. Deze vinden plaats in de huisartsenpraktijk, op een van de locaties van het CJG of online via videobellen. Maar het blijft niet bij praten. Met (online) oefeningen en opdrachten helpen we jou om beter met het probleem om te gaan, nu en in de toekomst. Wij werken samen aan oplossingen zodat jij je weer beter gaat voelen. Uiteraard betrekken wij jouw ouders/verzorgers nauw bij deze begeleiding. Als je boven de 16 jaar bent mag je zelf bepalen of wij jouw ouders/verzorgers betrekken in de begeleiding.

Stap 4

Na afloop van de begeleiding sluiten wij af met een gezamenlijk gesprek waar eventueel ook je ouders/verzorgers bij aanwezig zijn. Daarnaast informeren wij met jouw toestemming de verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts, de jeugdarts of team jeugd over het resultaat en een eventueel vervolg.

Opgroeienin046.nl

Het team van Opgroeienin046 bestaat uit jeugd & gezinswerkers en een online marketeer. Zij verkennen wekelijks de actuele opvoed- en opgroeithema’s in de Westelijke Mijnstreek. Vervolgens leggen zij verbindingen met professionals in de regio en interviewen hen over een actueel maatschappelijk thema. Dit resulteert in een artikel of een video. Deze items worden geplaats op www.opgroeienin046.nl en de social media kanalen: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn en Twitter.