Klachten

Onze beroepskrachten doen hun uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan gebruik maken van de klachtenregeling.

Klachten nemen wij serieus

Het Centrum voor Jeugd en Gezin neemt haar klanten serieus, óók als ze een klacht hebben. Wij willen graag samen met u naar een oplossing zoeken en van uw klacht leren.

Wie kan een klacht indienen?

Als klant van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u een klacht indienen. Ook als vertegenwoordiger – ouder, verzorger of advocaat van een klant – kunt u een klacht indienen.

Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker

U kunt uw onvrede of klacht het beste meteen met de betreffende medewerker bespreken: vaak is het mogelijk een klacht op te lossen in een goed gesprek tussen de direct betrokkenen.

Klachtbemiddeling door leidinggevende

Indien het niet mogelijk is de klacht op te lossen in een gesprek tussen u en de betrokken medewerker, dan wordt de klacht voorgelegd aan het eerstvolgende niveau in de organisatie: in de regel de teamleider of de manager.

Klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator

Als het gesprek met de medewerker en/of de leidinggevende uw onvrede niet wegneemt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator. Dat kan op 2 manieren:

  1. gebruik bij voorkeur het klachtenformulier onder aan deze pagina.
  2. per post: zie de meer uitgebreide informatie op onze klachtrecht pagina.

Op uw schriftelijke klacht ontvangt u binnen 1 week een ontvangstbevestiging.

De klachtencoördinator gaat na wat tot dusver is ondernomen om uw klacht op te lossen. Indien hij mogelijkheden ziet om alsnog tot een oplossing te komen, zal hij proberen die mogelijkheden – uiteraard in overleg met u – te benutten.

Externe klachtencommissie

Als u geen bemiddeling of gesprek wilt, of de klacht is volgens u nog steeds onvoldoende opgelost, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie: zie de informatie in onze folder klachtrecht.

Uitvoerige informatie vindt u in onze klachtenregeling.

Heeft u geen klacht, maar bent u wel bezorgd over een ervaring met het Centrum voor Jeugd en Gezin, dan kunt u terecht bij het Klantenberaad.

KLACHTENFORMULIER

    Velden met een (*) gemarkeerd zijn verplicht om in te vullen.