Klantenberaad

De stichting Centrum voor Jeugd en Gezin behoort tot de stichting MIK & PIW Groep.

MIK & PIW Groep kent een Klantenberaad.

Het Klantenberaad behartigt de collectieve belangen van klanten van de onder de MIK & PIW Groep functionerende maatschappelijke en dienstverlenende instellingen. Het gaat in het bijzonder om de belangen van cliënten van het maatschappelijk werk van Partners in Welzijn en de belangen van ouders/verzorgers met kinderen op de peuterspeelzalen van de stichting Spelenderwijs.

Een klant is iedereen die direct betrokken is – of betrokken is geweest – bij de diensten en activiteiten van de MIK & PIW Groep: cliënt, gebruiker, deelnemer, betrokken burger en/of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie.

Iedere klant kan in beginsel lid worden van het Klantenberaad. Het beraad vormt een afspiegeling van de klanten van de dienstverlening van de MIK & PIW Groep, met nadruk op vertegenwoordigingen van de klanten van Spelenderwijs en van het maatschappelijk werk van Partners in Welzijn.

Klantenberaad

  • Mevrouw D. Jans (voorzitter)
  • Mevr. N. Cuijpers
  • Dhr. H. Stijnen
  • Dhr. Theo van Wessel
  • Dhr. N. Galema

Aanspreekpunt: geen klacht maar wel bezorgd

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft een klachtenregeling. Maar het kàn voorkomen dat een cliënt of deelnemer bezorgd is over een ervaring met het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar dat hij of zij daarover geen formele klacht in wil dienen.
Het verdient de voorkeur om die bezorgdheid te bespreken met de medewerker resp. de leidinggevende die het betreft.
Maar indien de cliënt of deelnemer zijn bezorgdheid wil meedelen aan – of bespreken met – een niet direct betrokkene, dan is het Klantenberaad hiervoor beschikbaar:

  • bel het Centraal Bureau van de MIK & PIW Groep: T. (046) 423 53 35;
  • zeg aan de telefoniste dat u belt voor het Klantenberaad;
  • vertel de telefoniste uw naam, e-mailadres en huisadres;
  • de telefoniste geeft uw gegevens per e-mail door aan de voorzitter van het Klantenberaad;
  • de voorzitter van het Klantenberaad neemt contact met u op.

N.B.

Het Klantenberaad is dus niét het adres voor het indienen van een klacht, daarvoor is er de klachtenregeling.