Disclaimer

Het Centrum voor Jeugd en Gezin besteedt aan deze website veel zorg. Desondanks is het niet uitgesloten dat informatie op deze site onjuist of onvolledig is. De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Het gebruik van deze site en de opgenomen informatie is geheel voor eigen risico. Aan de informatie op deze site zijn geen rechten te ontlenen.

Voor zover binnen deze website links naar websites van derden zijn opgenomen, is het Centrum voor Jeugd en Gezin op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de sites waarnaar wordt verwezen.

Overname van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van de bron en met handhaving van de naar het Centrum voor Jeugd en Gezin leidende verwijzingen.