WIJ ZIJN ER VOOR JOU

Psychologen kind en jeugd

Het CJG werkt nauw samen met diverse partners op het gebied van opvoeden en opgroeien. Je kunt met al je vragen en zorgen over opvoeden, opgroeien en mentale gezondheid bij ons terecht, klein en groot.

De psychologen kind en jeugd van het CJG helpen kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen en mentale gezondheid.

Opgroeienin046.nl is het online platform waar (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals actuele digitale informatie aangereikt krijgen over opvoed- en opgroeithema’s in de rubrieken: kinderwens, zwanger, baby, peuter, schoolkind en jongeren.

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

Somberheid, sociale angst, faalangst, piekeren, een eetprobleem, te veel gamen, moeite met de verwerking van een scheiding, eenzaamheid, verkeerde vrienden of slaapproblemen. Als ouders kun je je om tal van redenen zorgen maken om je kind. Soms zijn die zorgen klein, soms groter. Of het kan zijn dat je dit als jongere bij jezelf herkent en hierover wilt praten of advies zoekt. Dan is het goed om te weten dat er professionals zijn die jou en/of je kind kunnen helpen: de psychologen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Je kunt als jongere zelf of als ouder/verzorger contact met ons opnemen maar een vraag kan ook via een huisarts, jeugdarts van de GGD, Team Jeugd, schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en gezinswerker, intern begeleider (IB-er) of leerkracht bij ons binnenkomen. Onze dienstverlening is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Het team van centrum voor jeugd en gezin westelijke mijnstreek

NIEUWS & UPDATES