Privacy

Alle stichtingen behorend tot de MIK & PIW Groep – waaronder ook het CJG – gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In het Privacybeleid en -reglement staat hoe we dat doen.

 

Beknopte informatie kunt u vinden in de folder privacy. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om aanspraak te maken op uw rechten. U kunt daarvoor een verzoek indienen via AVG@mik-piwgroep.nl

WIJ ZIJN ER VOOR JOU