Wat wij als professionals doen:

De werkzaamheden van het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek
zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

  1. De vraagbaak
  2. De psychologen kind en jeugd
  3. Het informatie- en adviesplatform Opgroeienin046.nl

De vraagbaak, geen vraag is té gek

Je kunt met alle vragen over opvoeden, opgroeien en mentale gezondheid bij ons terecht. Geen vraag is té gek. Onze pedagogen, psychologen kind & jeugd en andere experts staan voor je klaar en geven je kosteloos vrijblijvend en deskundig advies op tal van thema’s. Daarnaast werken wij binnen de Westelijke Mijnstreek intensief samen met andere deskundigen op het gebied van opvoeden, opgroeien en gezondheid. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg 0-18 jaar (GGDZL), schoolmaatschappelijk werkers (Partners in Welzijn), leefstijlcoaches (Ecsplore), medewerkers uit de kinderopvang (MIK en Spelenderwijs) Team Jeugd en vele anderen. Dankzij deze samenwerking zorgen we altijd voor een zorgvuldige overdracht naar de juiste zorgverlener. Heb je een vraag? Bel ons op 046-8506910 of mail ons via info@cjg-wm.nl

De psychologen kind en jeugd

De psychologen van het CJG helpen kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen en mentale gezondheid. Want opvoeden en opgroeien gaat niet altijd even gemakkelijk. Wanneer gevoelens of gedrag van een kind problematisch worden, is het verstandig om hulp in te schakelen. Vaak gaan achter een bepaald gedrag dieperliggende oorzaken schuil. Bijvoorbeeld angst, een vervelende ervaring in het verleden, onzekerheid. Een psycholoog van het CJG helpt kinderen en jongeren om de oorzaak te achterhalen en leert hem of haar ermee om te gaan. Met gesprekken, oefeningen en praktische tips zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren grip op de situatie krijgen, dat gedrag verandert en dat hij of zij zich uiteindelijk weer beter voelt. Indien nodig werken we samen met collega-professionals en proberen we altijd de inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Klik hier om onze werkmethode te lezen.

Elke psycholoog heeft een gemeente als werkgebied. Ons team bestaat uit 5 bevlogen professionals. Laagdrempelig, persoonlijk, enthousiast, verbindend en daadkrachtig zijn de kernwaarden die ons team verbinden. Klik hier om het team psycholoog & kind van het CJG Westelijke Mijnstreek te ontmoeten.

Het digitale platform Opgroeienin046.nl

Opgroeienin046.nl is het online platform waar (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals actuele digitale informatie aangereikt krijgen over opvoed- en opgroeithema’s in de rubrieken: kinderwens, zwanger, baby, peuter, schoolkind en jongeren.

Het digitale platform is een initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek, dat in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaelen is gelanceerd.

Door de samenwerking op te zoeken met interne partners zoals Partners in Welzijn, Spelenderwijs, MIK kinderopvang, Ecsplore en externe partners word je door het team van Opgroeienin046.nl over tal van thema’s rondom opvoeden en opgroeien geïnformeerd. Zo worden er artikelen geschreven, video’s geproduceerd en events gedeeld in een agenda overzicht op www.opgroeienin046.nl. Hiernaast kun je dit ook volgen op de social media kanalen: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn en Twitter.